viernes, 15 de abril de 2011

Presentació animació a la lectura

Animació a la lecura

jueves, 14 de abril de 2011

Estratègies de reforçament i consolidació de l'hàbit lector

Estratègies de reforçament i consolidació permanent-1

Activitats per a treballar la lectura

ActivitatsdeDesenvolupament-1

Activitats previes a la lectura. Activitats de Motivació

Activitas de Motivació

Recurssos Web sobre Comprensió Lectora

RECURSOS A LA WEB COMPRENSIÓ LECTORA